bring me my coconut

Vi er spredt for alle vinder (trekløver'n), men det er visst bare jeg som har havnet i en by på under 30 tusen innbyggere.. Det er mindre enn sandefjord det! noen ganger er det så lite at jeg ikke får plass til å tenke. Men det er fryktelig eksotisk da! kan ikke si noe annet [...]

Nytt på Nytt

Nytt studie er inntatt, ny leilighet er innkjøpt, altså nye tider i møte:) Studietiden er igang igjen og Blindern er et stort sted, men har heldigvis mange cafeer som man kan stoppe på underveis. Jeg har foreløpig vært på alle forelesninger/seminarer/kollokvie og prøver å knekke den sosialantropologiske koden så godt jeg kan. Det er både [...]